در بهمن ماه 1395، گروه اکسيژن در راستاي پيشبرد اهداف و چشم انداز توسعه شعبات پرو، اقدام به بازسازي و تجهيز باشگاه بدنسازي واقع در مجموعه ورزشي انقلاب با نام اکسيژن پرو انقلاب نموده است